2006/Jul/13

สวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง?

จากคราวที่แล้ว ผมเกริ่นไว้ว่า นอกจากกายเนื้อที่เราบริหารด้วยการออกกำลังกายนั้น เรายังมีโครงสร้างอื่นๆอีกมากมายในมิติต่างๆ ซึ่งคนทั่วๆไปในยุคนี้ยังไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ ซึ่งตัวโครงสร้างเองนั้น มีความซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ

และในครั้งนี้ ผมอยากให้เราลองศึกษาความรู้ทางด้านโครงสร้างพลังชีวิต ตามหลักของชาวโรมาเนียโบราณครับ

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผม พบว่าไม่ว่าความรู้หรือวิชาอะไร หากเราศึกษาไปจนถึงจุดหนึ่งแล้ว มันจะมาถึงความจริงเดียวกัน ดังนั้น ผมสนับสนุนให้ผู้ศึกษาพลังจิตทุกคน เรียนรู้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างๆ แล้วหาจุดร่วม จะให้ผลดีมากกว่าที่เราจะปิดตัวเองอยู่กับระบบความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งแล้วตัดสินว่าความเชื่ออื่นด้อยกว่าหรือผิดเสมอ นั่นทำให้วิญญานเราคับแคบครับ

และก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณคุณเดชจากร้านANGELS MAGICAL SHOP จรัญสนิทวงศ์ 8 ที่เอื้อเฟื้อบทความในLESSONนี้ให้พวกเราได้อ่านกัน

พร้อมแล้ว? งั้นลุยเลย...

ชาวโรมาเนียแต่โบราณ มีความเชื่อเกี่ยวกับพลังชีวิต ว่าเป็นพลังงานของพระเจ้าองค์แรกในยุคดึกดำบรรพ์ ผู้ทรงแยกกลางวันกลางคืนและสร้างฤดูกาล พลังนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาโรมาเนียนว่า Mi Douvals Zee หมายความว่า หัวใจแห่งพระเจ้า หรือ ชีวิตแห่งพระเจ้า (The heart, or the life of god) แต่โดยทั่วไปมักเรียกเพียง Zee หรือ ซี มนุษย์ทุกคนจะมีพลังเหล่านี้ซึมซาบอยู่ในทุกอนุภาคของร่างกาย โดยเฉพาะจะรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในเส้นเลือดดำ และเส้นชีพจร รอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาใช้งาน การฝึกฝนจะช่วยให้ได้รับพลังงานเหล่านี้จากธรรมชาติมากขึ้น และสามารถนำพลังออกมาใช้ได้ พลังซีนี้ ถือเป็นหลักการเดียวกันกับพลังชีวิตอื่นๆที่มีชื่อเรียกต่างๆกันไปในแต่ละอาณาเขต เช่น Chi (พลังชีวิต), Prana (พลังปราณ), Viril(พลังทางเพศ หรือพลังแห่งการให้กำเนิด), Telluric energy (พลังแห่งฐานพิภพ) , Earth energy (พลังแห่งโลก) ฯลฯ

The Zee Energy # 1: The First Step of Zee

พลังแห่งชีวิตขั้นที่ 1 : ก้าวแรกแห่งพลังชีวิต

ก้าวแรกแห่งการมุ่งสู่การฝึกฝนปฏิบัติเพื่อใช้พลังต่างๆนั้น คือการตระหนัก รับรู้ และยอมรับการมีอยู่ของพลังประเภทนั้นๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก และยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฝึกมากกว่าที่คิด แต่ผู้คนส่วนใหญ่มักลืมเลือนไป เนื่องจาก มักคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึก และจุดมุ่งหมายของการฝึกจนเกินไปนั่นเอง แต่หากผู้ใดได้ตระหนักและยอมรับการมีอยู่ของพลังนั้นๆแล้ว ผู้นั้นก็จะเข้าถึงวิถีแห่งการใช้พลังอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ การผ่อนคลาย (Relaxation)

ชาวยิปซีส่วนใหญ่ทำงานหนักมาก (หมายถึงงานทางโลก) แต่เมื่อมีโอกาส พวกเขากลับสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่ ไม่มีติดขัด เนื่องเพราะพวกเขาได้ตระหนักถึงการคงอยู่ของพลังชีวิตในตัวและพลังชีวิตจากธรรมชาติรอบด้านมาหลายชั่วอายุคน และพวกเขายอมรับพลังดังกล่าวอย่างเต็มที่นั่นเอง

หากคุณคาดหวังว่า เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการสอนให้คุณรู้จักใช้พลังเวทย์ หรือเป็นการทำให้คุณมีเวทมนต์แล้วล่ะก็ หยุดอ่านแค่ย่อหน้านี้เถอะครับ เพื่อไม่ต้องเป็นการเสียเวลาการค้นหาพลังเวทของคุณ เพราะเนื้อหาในบทความชิ้นนี้ เป็นแค่ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากจิตใต้สำนึก ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ เมื่อได้นั่งปฏิบัติอย่างสงบเพียงสิบหรือยี่สิบนาที ผ่อนคลายทุกส่วนสัด โดยปราศจากการรบกวนจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การจราจร ชีวิตประจำวัน หรือ โทรทัศน์

The Zee Energy # 2: Quietening the Mind

พลังชีวิตขั้นที่ 2 :